wtorek, 16 września 2014

Jak bezpiecznie prowadzić biznes?

1) gromadź dokumenty rejestrowe swoich klientów,
2) minimum dwa razy w roku sprawdzaj dokumenty finansowe swoich klientów, a ważną sprzedaż uzależniaj od ich przedstawienia,
3) jeśli kondycja finansowa klienta jest słaba, zastosuj dodatkowe zabezpieczenia transakcji, jeśli masz wątpliwości na podstawie raportu wiarygodności, może lepiej odstąpić od sprzedaży,
4) precyzyjnie ustalaj warunki zamówienia (specyfikacje techniczne, warunki odbioru czy wykonania, terminy realizacji i rozliczeń, w tym termin zapłaty). Wystarczy proste zamówienie uwzględniające najważniejsze elementy,
5) oceń portfel swoich transakcji. Najlepiej, kiedy największy odbiorca nie stanowi więcej niż 20% salda otwartych należności. Być może na tak duże zamówienie jest jeszcze za wcześnie dla Twojej firmy,
6) szukaj wsparcia w instytucjach, które pomogą w Twoich działaniach - raportowanie wiarygodności klienta i jego ewentualną windykacją,
7) prowadź działania prewencyjne, przypominaj się delikatnie klientowi na kilka dni przed terminem wymagalności faktury np. pod pretekstem telefonicznego potwierdzenia salda, lub zleć tani monitoring wierzytelności firmie zewnętrznej

Całość powyższych usług świadczy nasza firma. Zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz