wtorek, 19 sierpnia 2014

Pieczęć prewencyjna - czy warto?

Pieczęć prewencyjna oznacza 12 miesięczne prawo do umieszczania na fakturach informacji o współpracy z naszą firmą w zakresie zarządzania należnościami. 

Wykorzystanie pieczęci prewencyjnej, tj. informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej, poprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Jest to skuteczny środek zapobiegawczy powstawaniu zaległości płatniczych, udostępniany standardowo w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Zalecamy wykorzystywać pieczęć prewencyjną w stosunku do kontrahentów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia trudności z wyegzekwowaniem należności (wcześniejsze opóźnienia) a także w stosunku do firm, których zdolność płatnicza zaczyna się pogarszać. 

W celu wzmocnienia ochrony należności, proponujemy połączenie pieczęci prewencyjnej z usługą monitoringu płatności.1 komentarz: